VI FÖRÄNDRAR INDIVIDER OCH ORGANISATIONER

- INIFRÅN OCH UT

Vi stödjer individer, team och organisationer att leda med ett öppet, modigt hjärta och stärkt hjärna så att de blir en kraftfull katalysator för förändring och en energikälla för individen, teamet och organisationen.

 

Våra verktyg och processer bygger på neurovetenskap och den senaste forskningen inom området.

Ledarskap & Organisationsutveckling

​Vi lär dig som ledare att välja dina tankar och skapa en vinnande attityd, upprätthålla hög inre motivation, bemästra dina mentala tillstånd, oavsett miljö och människor omkring dig samt att hantera stress på ett ändamålsenligt sätt. Allt baserat på den senaste forskingen inom neutovetenskap.

Läs mer...

Vaccinera ditt företag mot stress

Med vårt program, specifikt framtaget för att förebygga och minska stress och dess negativa effekter, tar vi ditt företag från stress till hälsa och kreativitet.

 

Läs mer...

Föreläsningar, Workshops & Program

Vi håller workshops och föreläsningar som utvecklar och inspirerar chefer och medarbetare inom områden som; Det coachande ledarskapet, Att leda med hjärtat, Personligt Ledarskap, Det stressfria företaget, Från vision till verklighet mm.

Läs mer...

Emotionell Intelligens

Emotionell intelligens handlar  bl a om förmågan att förkorta tiden dina emotionella reaktioner håller i sig. Emotionella reaktioner till människor, händelser och saker i din omgivning. Människor som har tränat upp denna förmåga blir mer kreativa, mer innovativa, kommunicerar bättre och blir mer produktiva i sina liv och på sin arbetsplats.

 

Läs mer...

 

om oss

HeartMind Empowerment …handlar om autenticitet och att leda med koherent hjärta och hjärna. Vi utvecklar företag genom att facilitera team och individer att bli mer medvetna om sina mindset. Baserat på den senaste neurovetenskapen lär vi dem hur de kan förändra sina tankemönster och ageranden för att skapa nya möjligheter och transformeras inifrån och ut. Detta får en direkt effekt på deras ledaregenskaper och leder till att organisationen presterar bättre samtidigt som personalen mår bättre och arbetar mot gemensamma mål.

 

Mer om oss...

 

 
KontaKt
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© 2018 by HeartMind Empowerment