Neurohack

change your mind...create new results - en kurs skapad av Dr joe dispenza

Vi ställs idag inför fler situationer än någonsin där vi behöver bemästra förändring och påvisa både uthållighet, anpassningförmåga och innovativ förmåga för att vara framgångsrika och friska såväl yrkesmässigt som privat.


Den stora frågan är: HUR gör vi det? HUR kan vi förändra vi oss?


Baserat på den senaste forskningen om förändring ger vi ledare över hela världen den information och de verktyg som krävs för att de ska kunna förändra sig själva, sina team och hela sina organisationer. Denna interaktiva kurs på två dagar baseras på principerna i Dr Joe Dispenzas banbrytande arbete och hans vetenskapliga forskning om personlig transformation.


Genom att förstå några av de grundläggande principerna för neuroplasticitet och mänskligt beteende kommer du få både kunskap och förståelse för hur man neurologiskt, och biologiskt kan skapa hållbar förändring.


Under den här kursen kommer vi att tillhandahålla metoder och verktyg baserade på den senaste forskningen om hjärnan, vilket hjälper dig att skapa positiv förändring och att leda mer effektivt.
 

Denna interaktiva kurs guidar ledare och entreprenörer genom en personlig process med Dr Joes modeller och verktyg så att de kan förändra sina tankar, beteenden och känslor och skapa de resultat de önskar.
 

Ta med dig de största utmaningar och de vanor du vill förändra. För i den här kursen kommer du att lära sig att förändra sitt tänkande för att effektivt leda dig själva och dina team till framgång.


Under kursen får du bland annat lära dig:

 

 • Vad det verkligen innebär att förändras på alla nivåer, även neurologiskt och biologiskt, samt HUR ni GÖR det med en vetenskapligt baserad formula.

 •  Förstå hur din hjärna arbetar för att gå från ny kunskap och  information till att börja praktisera och använda det du lärt dig för att det slutligen bemästra det
   

 •  Hur du kan förflytta dig från att leva i stress till att hamna i flow och ett kreativt skapande.

 •  Hur du förändrar dina hjärnvågor för att nå optimala resultat,  din egen “peak performance".

 • Hur du skapar ett framgångsrikt framtida jag.

 •  Hur du skapar din personliga framgångsplan.  

Som deltagare på kursen får du:

 •  CHANGE YOUR MIND...CREATE NEW RESULTS kursbok skriven av Dr Joe Dispenza.

 

 •  CHANGE YOUR MIND...CREATE NEW RESULTS “30 Days to Genius Journal”, en kraftfull guide för de 30 dagar som följer efter kursen.

 • Nedladdningsbara ljudfiler av alla videos med Dr Joe Dispenza som visats under kursen.

 • Nedladdningsbara ljudfiler av de två meditationer med Dr Joe Dispenza som delats under kursen. (Dessa kursböcker, ljudfiler och meditationer finns inte till försäljning på någon annan kurs eller event och är för ditt personliga bruk).

 

 •  Uppföljande coaching online under de kommande 4 veckorna efter kursen


Oavsett om du är en företagsledare, chef eller medarbetare, egen företagare, entreprenör eller mellan jobb och vill skapa förändring så är detta kursen för dig.
Du kommer deltaga i en kurs som många globala ledare har gått för att skapa varaktig förändring både yrkesmässigt och privat.

 

 

kommande öppna kurser:

Finland Helsinkki, september 2021

Place: TBA Central Helsinkki,

 

Course leader: Anna Ullenius 

Contact: annau@neurochangesolutions.com

ETT AXPLOCK AV GLOBALA KUNDER SOM ANVÄNT PROGRAMMET

Screenshot 2021-05-07 at 15.51.43.png

Här ovan kan du lyssna till Dr Joe Dispenza när han berättar om workshopen

NÅGRA ORD från kursdeltagare...

 

" I had the pleasure to attend 2,5 days  of the Change Workshop, I strongly recommend it as it provides a clear methodology for a self change process. At the end of the day no one is going to do it for you, you just need to have the tools to do it yourself. The program is routed in the latest advancements on the science of the brain and body, it is suitable for any level of the firm either be it a junior manager to the C-suit board of directors, all in all it fits everyone. Finally one word for the amazing professionalism and knowledge of Anna, definitely we were in good hands, her ability to connect and share her own transformation voyage is truly inspiring and reassuring." - Pericles Moira Financial and software Consultant

"Fantastisk kurs och kursledare, hon var helt dedikerad till oss och kursen, jag är väldigt imponerad av informationen och verktygen för min business men även privat" -Sara

"This workshop was brilliant! The facilitator was very present and powerful with kindness and caring that invites you to open up. Understanding the science behind change and understanding how your brain and body works, empowered me with the knowledge to make another choice and actually change. It also gave me tools to work with other people and to better manage the people I work with. Making it easier and more fun for everyone. The results have also shown up in my personal life, I have a connection with my husband and my children that's greater and more loving for me and them. This training has truly changed my life and my future! "                               -Katherine CEO

Power Performance Horses

 

"Denna workshop hjälpte mig att sätta tydliga mål, att hitta mig själv och börja förändringen emot vad jag verkligen vill i företaget, men också privat. Dr. Joe Dispenzas verktyg och Annas erfarenhet är en perfekt match! GÅ! "

-Susanna Heli, VD FUR

"In the workshop, I learned what the human mind is capable of and now I have the knowledge and power to change anything. Anna was amazing she has such passion and knowledge! I recommend it to anyone looking to become greater leaders, it changes lives!”                          - Travis Oster COO Osters Farm Ltd

"There are no words to describe the phenomenance, transformation and future

creation that took place during this class and now some weeks after it is still changing and improving, I feel much more present and calmer, my old pattern of reactions are gone."

- Kristen Landerl-Hughes

What an amazing weekend we had! I still don’t quite know the words to write for all of the changes and moments that I and everyone else experienced. Thank you so much Anna for facilitating us and for your knowledge, wisdom, kindness, compassion and the gifts you shared.

                                                                        -Lori