change your mind...create new results

Change Your Mind - Create New Results är ett program som skapar varaktig förändring för ledare, medarbetare, team och organisationer. Med neurovetenskapen som grund får ni bl a hjälp att öka medarbetarnas kreativitet, engagemang, motivation, samarbete, innovation med mera. Dessutom blir medarbetarna bättre på att hantera stress, utmanande situationer och att självreglera sina emotioner.

 

Hela programmet är baserat på Dr Joe Dispenzas 25-åriga forskning inom neurovetenskap. 

TIDIGARE KUNDERS UPPLEVDA VINSTER FÖR ORGANISATIONEN EFTER GENOMFÖRT PROGRAM ÄR BLAND ANNAT:

DR JOE DISPENZAS EGNA ORD OM WORKSHOPEN

TIDIGARE KUNDERS UPPLEVDA VINSTER FÖR ORGANISATIONEN EFTER GENOMFÖRT PROGRAM ÄR BLAND ANNAT: