change your mind...create new results

Change Your Mind - Create New Results är ett program som skapar varaktig förändring för ledare, medarbetare, team och organisationer. Med neurovetenskapen som grund får ni bl a hjälp att öka medarbetarnas kreativitet, engagemang, motivation, samarbete, innovation med mera. Dessutom blir medarbetarna bättre på att hantera stress, utmanande situationer och att självreglera sina emotioner.

 

Hela programmet är baserat på Dr Joe Dispenzas 25-åriga forskning inom neurovetenskap. 

Vad har ni som organisation provat tidigare för att genomföra en förändring?

 

 

Vi vet att de främsta anledningarna till att organisationer INTE lyckas med förändringar som de vill genomföra är att:

 

 • Det är otydligt för medarbetarna VAD företaget vill förändra.

 • De har varken metoder/verktyg eller kunskap och förståelse för HUR de ska uppnå en bestående förändring.

 • De anställda förstår inte VARFÖR de ska använda de verktyg/metoder de får lära sig.

 • De anställda har underliggande och omedvetna program som gör att de tror att de inte KAN förändras.

 

Vad är unikt med programmet ?

 

Programmet Change Your Mind - Create New Results ger kunskap och förståelse för den neurologiska och biologiska processen bakom varaktig förändring. Ni får kunskap om vad som händer både i hjärnan och i kroppen som gör att förändring ofta är så svårt och hur ni kan ta er förbi detta. När deltagarna förstår den här processen blir det tydligt för dem:

 

 • HUR de ska gå tillväga för att genomföra den önskade förändringen och

 • VARFÖR de ska använda verktygen vi presenterar. 

 • När de FÖRSTÅR vad de behöver göra och varför, så ger det MENING och skapar MOTIVATION

 

Genom programmet får ni ett gemensamt förhållningssätt och språk inom företaget som gör att ni kan kommunicera med varandra på en högre nivå och det skapar samhörighet och enhet samt en starkare och mer positiv företagskultur.

 

I programmet får ni lära er:

 

 • Vad det verkligen innebär att förändras på alla nivåer, även neurologiskt och biologiskt, samt HUR ni GÖR det.

 • 2 modeller och 4 verktyg  som hjälper er att förändra det ni vill förändra. Ett av verktygen är mental träning.

 • Hur hjärnan fungerar och hur ni kan skapa optimal hjärnfunktion, vilket leder till mindre stress, mer kreativitet, nya idéer och bättre effekt inom alla arbetsrelaterade områden.

 • Vad stress gör med kroppen och hjärnan samt hur ni kan gå ifrån stress till ett kreativt skapande och må bättre

 • Bli mer medvetna och hur ni blir bättre på att självreglera emotionella reaktioner.

 

Detta kommer ge bättre resultat inom varje område i er organisation.

 

Programmets genomförande

 

Hela programmet levereras under en14 timmars workshop + uppföljning 4 timmar

 

Workshopen kan delas upp på: 

 • 1 tillfälle under 1,5 dag
 • 3 tillfällen under 3 halvdagar

 

Workshopen består av:

 • Föreläsningar och videos
 • Interaktiva övningar och aktiviteter

 • Individuella och gemensamma reflektioner vid de olika övningarna

 

Uppföljning på 4 timmar genomförs i helgrupp ca 3 veckor efter genomförd workshop

 

Individuell coaching kan läggas till vid behov

ETT AXPLOCK AV GLOBALA KUNDER SOM FRAMGÅNGSRIKT HAR ANVÄNT PROGRAMMET:

TIDIGARE KUNDERS UTMANINGAR HAR BLAND ANNAT VARIT:

Nedskärningar  Rädsla för förändring och utveckling   Konflikter  -  Revirtänkande  -  Brist på samarbete  -  Stress  -  Improduktivitet  -  Ineffektivitet  -  Undermåliga resultat  -  Bristfällig kommunikation  Otydlig kommunikation  -  Låg kundnöjdhet  ​Negativ och stagnerande företagskultur  

TIDIGARE KUNDERS UPPLEVDA VINSTER FÖR ORGANISATIONEN EFTER GENOMFÖRT PROGRAM ÄR BLAND ANNAT:

Högre engagemang  -  Högre produktivitet  ​​

Snabbare beslutsfattande  -  Bättre samarbete 

Ökad kundnöjdhet  -  Ökad motivation

Bättre och tydligare kommunikation  

EFTER GENOMFÖRT PROGRAM UPPLEVER LEDARE OCH MEDARBETARE ATT DE:

 • Är lugnare

 • Är bättre på att stoppa negativa tankar

 • Kan skapa gynnsamma tankar, beteenden och känslor

 • Är mer fokuserade

 • Är mer produktiva

 • Har lättare att hantera svåra situationer

 • Blivit mer medvetna

 • Är bättre på problemhantering

 • Känner sig mindre stressade och är bättre på att hantera stress

 • Kan stoppa gamla ogynnsamma beteenden

 • Har färre konflikter

 • Känner sig stärkta

 

DR JOE DISPENZAS EGNA ORD OM WORKSHOPEN

KontaKt
 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

© 2018 by HeartMind Empowerment