VI FÖRÄNDRAR INDIVIDER OCH ORGANISATIONER

- INIFRÅN OCH UT

Vi stödjer individer, team och organisationer att leda med ett öppet, modigt hjärta och stärkt hjärna så att de blir en kraftfull katalysator för förändring och en energikälla för individen, teamet och organisationen.

 

Våra verktyg och processer bygger på neurovetenskap och den senaste forskningen inom området.

​Vi lär dig som ledare att välja dina tankar och skapa en vinnande attityd, upprätthålla hög inre motivation, bemästra dina mentala tillstånd, oavsett miljö och människor omkring dig samt att hantera stress på ett ändamålsenligt sätt. Allt baserat på den senaste forskingen inom neutovetenskap.

Läs mer...

Businessman opening his shirt on chest a

Emotionell intelligens handlar  bl a om förmågan att förkorta tiden dina emotionella reaktioner håller i sig. Emotionella reaktioner till människor, händelser och saker i din omgivning. Människor som har tränat upp denna förmåga blir mer kreativa, mer innovativa, kommunicerar bättre och blir mer produktiva i sina liv och på sin arbetsplats.

 

Läs mer...

EQ_edited.png

Med vårt program, specifikt framtaget för att förebygga och minska stress och dess negativa effekter, tar vi ditt företag från stress till hälsa och kreativitet.

 

Läs mer...

canstockphoto15099342.jpg

Vi håller workshops och föreläsningar som utvecklar och inspirerar chefer och medarbetare inom områden som; Det coachande ledarskapet, Att leda med hjärtat, Personligt Ledarskap, Det stressfria företaget, Från vision till verklighet mm.

Läs mer...

canstockphoto28355969.jpg