Sjukskrivning till följd av psykisk ohälsa kostsamt inte bara för individerna utan även mycket kostsamt för företagen

 

Psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Från 2011 till halvårsskiftet 2017 ökade antalet sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa med 129 procent, och utgör nu ca 50% procent av alla pågående sjukskrivningar. En utbränd medarbetare kostar enligt befintlig forskning närmare 400.000 kronor (Källa: Arbetsmiljöverket).

 

VACCINERA DITT FÖRETAG MOT STRESS

Med vårt program, specifikt framtaget för att förebygga och minska stress och dess negativa effekter, kan er organisation skapa:

  • Högre motståndskraft mot stress

  • Ökad produktivitet och effektivitet,

  • Ökad kreativitet och engagemang

  • Bättre samarbetsklimat och färre konflikter

  • Främjande företagskultur

  • Högre välbefinnande hos individer och hållbar hälsa

 

Programmets upplägg:

  • Inventering och analys av stressorer på er arbetsplats

  • 12 timmars workshop med viktig grundläggande kunskap om hur stress påverkar hjärnan, de kognitiva förmågorna, hälsan och produktiviteten hos de anställda. Workshopen fördelas över 1.5 dagar eller 3 halvdagar.

  • Framtagande av handlingsplan för eventuella fortsatta insatser.