Önskar du
15 minuters fri 
konsultation
för ditt företag? 

ledarutvecklingsprogram

 

HeartMind Empowerments ledarutvecklingsprogram är byggt på den absolut senaste neurovetenskapen. Programmet lyfter ledarskapet, stimulerar till nytänkande, ökar kreativiteten, effektiviteten och prestationsförmågan i er organisation.

 

Vi lär dig som ledare att välja dina tankar och skapa en vinnande attityd, upprätthålla hög inre motivation, bemästra dina mentala tillstånd, oavsett miljö och människor omkring dig samt att hantera stress på ett ändamålsenligt sätt.

 

Programmet tar dig genom en process där du lär dig att använda hjärnan för att gå från att lära dig ny kunskap och initiering till att bli en mästare i att leda dig själv och andra.

Ledarutvecklingsprogrammet skräddarsys efter företagets behov.

 

PROGRAMMET INNEHÅLLER:

 • Kartläggande möten med analys av era behov och önskemål tillsammans med verkställande chef

 • 1,5 dags workshop baserad på den absolut senaste neurovetenskapen. Deltagarna lär sig hur de kan utnyttja hjärnans otroliga kraft för att skapa dynamisk förändring både individuellt och inom organisationen. Denna kunskap är stommen som programmet bygger på.  

 • EQ test som varje individ gör online. En EQ-mätning skapar insikt och ger en bild av nuläget. EQ-profilen visar på dina styrkor och utvecklingsområden.

 • Individuell Handlingsplan

 • X antal individuella coachmöten à 1,5 h (antal möten varierar utifrån kartlagt behov)

 • Programmet innehåller moduler som:

  • Mental träning för Vision- och Målbildsprogrammering

  • Mental träning för Omprogrammering av negativa vanor och attityder

  • Du lär dig hur du kan välja och hantera dina tankar och självreglera dina emotionella tillstånd.

  • Tidshantering och tidsplanering

  • Stresshantering för dig och kunskap kring stress och medarbetare

  • Kommunikation, feedback, känsliga samtal och konflikthantering   

 • Träningsmaterial med övningar och självanalyser   

 • Träningstid: 4-6 månader.  Träningen sker på deltagarens arbetsplats om vi inte kommit överens om annat

 • Vi avslutar programmet med en uppföljande mätning av EQ och ser hur stor skillnaden har blivit samt uppföljning och mätning av den totala utvecklingsprocessen.

 

Globalt nätverk

Genom NeuroChangeSolutions har HeartMind Empowerment kollegor/tränare/coacher i hela världen för att kunna stötta din organisation globalt. 

 

USA • Kanada • Latinamerika • Europa • Asien • Australien