Sjukskrivning till följd av psykisk ohälsa kostsamt inte bara för individerna utan även mycket kostsamt för företagen

 

Psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Från 2011 till halvårsskiftet 2017 ökade antalet sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa med 129 procent, och utgör nu ca 50% procent av alla pågående sjukskrivningar. En utbränd medarbetare kostar enligt befintlig forskning närmare 400.000 kronor (Källa: Arbetsmiljöverket).

 

VACCINERA DITT FÖRETAG MOT STRESS

Med vårt program, specifikt framtaget för att förebygga och minska stress och dess negativa effekter, kan er organisation skapa:

 • Högre motståndskraft mot stress

 • Ökad produktivitet och effektivitet,

 • Ökad kreativitet och engagemang

 • Bättre samarbetsklimat och färre konflikter

 • Främjande företagskultur

 • Högre välbefinnande hos individer och hållbar hälsa

 

Programmets upplägg:

 • Inventering och analys av stressorer på er arbetsplats

 • 12 timmars workshop med viktig grundläggande kunskap om hur stress påverkar hjärnan, de kognitiva förmågorna, hälsan och produktiviteten hos de anställda. Workshopen fördelas över 1.5 dagar eller 3 halvdagar.

 • Framtagande av handlingsplan för eventuella fortsatta insatser.

KontaKt
 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

© 2018 by HeartMind Empowerment